Σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής(ΠΑ) (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)
10-01-23

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι Συνταγματικές αρχές και διέπουν το σύνολο της Νομοθεσίας, χωρίς εξαιρέσεις και υποδιαστολές», τόνισε η κα Μπατζελή σήμερα στην 2η σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τόνισε δε, ότι αναμένοντας τη προσαρμογή βάσει της απόφασης του ΣτΕ για τις υπερ-αρμοδιότητες της Περιφερειακής Αρχής στην λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αναθέσεων, στην Οικονομική Επιτροπή, με την αυτόματη «λεηλεσία» των αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου, βάσει του Νόμου «Θεοδωρικάκου», οφείλεται να διασφαλιστεί και να κοινοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας των αυτοδιοικητικών θεσμών και αρχών.

Επισυνάπτεται η ερώτηση για την οποία και αναμένονται λεπτομερείς απαντήσεις της Περιφερειακής Αρχής.

ΘΕΜΑ προ Ημερήσιας Διάταξης στην 2η ΟΕ στις 10-01-2023

Εκ μέρους της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά»

Εισηγήτρια: Κατερίνα Μπατζελή

Σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής(ΠΑ)

Λαμβάνοντας υπόψη

-τις ενστάσεις μας για το τρόπο διαχείρισης των αναθέσεων εκ μέρους της ΠΑ, τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί των θεμάτων,

-της διαχρονικής «επιμελούς» έλλειψης πληροφόρησης μας στα πλαίσια των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ),

-των εξελίξεων που αναδείχτηκαν λόγω των απευθείας αναθέσεων σε Βουλευτή του Ν. Φθιώτιδας, του κυβερνώντος κόμματος εκ μέρους της ΠΑ,

-την ευθύνη της ΠΑ για τον μη έλεγχο των δικαιούχων/συνεργαζόμενων σχετικά με τη συμμετοχή εταιρειών/φυσικών προσώπων στη διαδικασία των αναθέσεων και μάλιστα εκείνων που έχουν υπηρετήσει το θεσμό της Αυτοδιοίκησης σε προηγούμενη περίοδο,

-τη διερεύνηση της νομιμότητας των συμβάσεων αυτών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ζητούμε βάσει των πολιτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου(ΠΣ) και της ΟΕ, όπως:

1. Έχουμε πλήρη ενημέρωση και παρουσίαση των εγγράφων/διαταγών που στοιχειοθετούν τις εν λόγω αναθέσεις στη υπόθεση του βουλευτή

2. Ενημέρωση εκ μέρους του Οργανισμού «Γέφυρας» και του «Κέντρου Επιχειρηματικότητας-ΚΥΕ» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τον τρόπο αναθέσεων και λειτουργίας της από το 2017 έως σήμερα

3. Ενημέρωση για τις Πληρωμές από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με αναθέσεις

4. Ενημέρωση για συμμετοχή ή και συγχρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων δημοσίων προσώπων και εταιρειών αυτών -αυτοδιοικητικών και βουλευτών-από δημόσιους πόρους, πολιτική που πρέπει να εξετασθεί εφόσον αντιβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία.

Από admin

Verified by MonsterInsights