Μια ορθολογική πρόταση για την ανάπτυξη του Σπερχειού ποταμού.

Μια ορθολογική πρόταση για την ανάπτυξη του Σπερχειού ποταμού.

Στην παγκοσμιοποιημένη μας εποχή, η ανάγκη για την πολύπλευρη ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων πόρων κάθε περιοχής είναι πλέον κάτι περισσότερο από επιτακτική. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός παράγει καλύτερα αποτελέσματα όταν γίνεται στη βάση της συνολικής διαχείρισης ενός τόπου και όχι αποσπασματικά, δημιουργώντας ευκαιρίες στο σύνολο του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας είναι απαραίτητο να εστιάσουμε τη θεσμική μας προσοχή πρωτίστως στον Σπερχειό ποταμό, ο οποίος τη διατρέχει ολόκληρη και μπορεί να μετουσιωθεί σε μια από τις σημαντικότερες πηγές δημιουργίας οικονομικού πλεονάσματος και κοινωνικής ανόδου. 
Μια ορθολογική πρόταση για την ανάπτυξη του Σπερχειού ποταμού.

Ταυτόχρονα, πέρα από την ανάδειξή του ως έναν από τους εν δυνάμει ισχυρότερους αναπτυξιακούς πόλους για ολόκληρη την περιοχή, με τις σωστά και προσεκτικά μελετημένες παρεμβάσεις θα πάψει να αποτελεί πηγή προβλημάτων για τους πολίτες της κοιλάδας της Φθιώτιδας.

Άνθρωπος, πολιτισμός και ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες με την ύπαρξη ποταμών σε όλη την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας. Το πολύτιμο νερό άλλωστε, πέρα από δημιουργός ζωής, αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα που έχει επηρεάσει τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις διαχρονικά αφού έχει αξιοποιηθεί για ύδρευση, άρδευση, αλιεία, μεταφορές αλλά και ως παραγωγός ενέργειας.

Στις μέρες μας, παρά το γεγονός ότι η περιβαλλοντική συνείδηση είναι εν γένει αυξημένη και πιο ευαισθητοποιημένη στην αλόγιστη και χωρίς σχεδιασμό εκμετάλλευση, δυστυχώς δεν έχουμε θεσμικά καταφέρει να επενδύσουμε στην αειφόρο ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής μας με αποτέλεσμα την κακοδιαχείρισή τους.

Η περίπτωση του Σπερχειού ποταμού αποτελεί εδώ και χρόνια ένα απτό παράδειγμα πολιτικής αδιαφορίας εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, με αποτέλεσμα αντί για πηγή ανάπτυξης να έχει καταστεί πηγή σοβαρών προβλημάτων και καταστροφών. Προς την κατεύθυνση λοιπόν της αξιοποίησής του και ταυτόχρονα της επίλυσης των χρόνιων καταστροφικών προβλημάτων που δημιουργεί, καταθέτουμε μια σοβαρή πρόταση για την ολιστική διαχείρισή του.

Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων:

· Μελέτη για τη διαχείριση της πλημμυρικής παροχής στα ανάντι του ποταμού εντός των μεγάλων ρεμάτων της υδρολογικής κοίτης του με τη δημιουργία τεχνικών έργων (φραγμάτων κλπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές αρχές ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν περισσότερο η ταχύτητα απορροής του νερού δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στα κατάντι για την εκτόνωση της συγκέντρωσης των μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Είναι μια απαραίτητη παρέμβαση καθόσον, όπως είναι γνωστό από τις μελέτες που έχουν γίνει στην περιοχή, ένα ποσοστό των γεωλογικών σχηματισμών που προσεγγίζει το 50% στα ανάντι της λεκάνης του Σπερχειού αποτελείται από αδιαπέρατα στο νερό πετρώματα. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να επιβραδυνθεί με κάθε δυνατό τρόπο η ταχύτητα απορροής της πλημμυρικής παροχής.

· Μελέτη για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στα κατάντι της κοίτης του ποταμού.

· Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τον καθαρισμό και όπου απαιτείται για τη διαχείριση της κοίτης.

Ο ορίζοντας για την ολοκλήρωση των μελετών δεν θα ξεπεράσει τα δύο χρόνια ενώ μέχρι το τέλος της πενταετίας της επόμενης αυτοδιοικητικής περιόδου θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των προβλεπόμενων έργων.

Για την αναπτυξιακή του προοπτική:

· Δημιουργία πάρκου αναψυχής, το οποίο θα μπορούσε να είναι οριοθετημένο νότια της Μάκρης μέχρι τη νότια του Ζηλευτού.

· Δημιουργία ενός εκτεταμένου άξονα πεζοπορίας – river trekking – ποδηλατόδρομου.

· Δημιουργία χώρων για τη διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

· Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας για την εκπαιδευτική, περιβαλλοντική και ακαδημαϊκή αξιοποίηση του ποταμού

· Ήπιες παρεμβάσεις ανάπλασης της κοίτης ώστε να γίνει προσπελάσιμος από τους πολίτες στο μεγαλύτερο δυνατόν μήκος του.

· Διασύνδεση του Σπερχειού με άλλες περιοχές υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας (πχ. Εθνικός Δρυμός Οίτης κλπ.)

· Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών τόσο για την καταγραφή της κατάστασης του ποταμού, της βιοποικιλότητάς του αλλά και ως εφαρμογή παροχής ενημέρωσης και τουριστικής πληροφόρησης.

· Ανάδειξη των πηγών και του υδρολογικού περιβάλλοντος του Γοργοποτάμου ως προορισμός με έντονο οικολογικό ενδιαφέρον.

· Ανάδειξη της ιστορίας του Σπερχειού μέσα από δράσεις πολιτισμού.

· Προώθηση του ποταμού ως προορισμό ειδικού τουρισμού (οικοτουρισμός, οινοτουρισμός, αγροτουρισμός κλπ.)

· Διερεύνηση δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Κάθε ανθρώπινη παρέμβαση, ειδικά όταν αυτή περιλαμβάνει τεχνικά έργα, προκαλεί επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό κι επειδή ο κύριος στόχος της πρότασής μας είναι πρωτίστως η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε συνδυασμό με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, όλες οι μελέτες που θα συνταχθούν για το σκοπό αυτό θα λάβουν υπ’ όψη τους πρωταρχικά τη μη διατάραξη του τοπίου της περιοχής και τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της οικολογικής της κατάστασης.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ανάγκη την ανάπτυξη. Στόχος μας λοιπόν είναι ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους πολίτες της Φθιώτιδας ανεξαιρέτως. Απλά, καθαρά και χωρίς εξαιρέσεις.

Χρήστος Κουτσούκος
Επιχειρηματίας – Home & Style
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
με τον συνδυασμό
Στερεά Περιφέρεια

Από admin

Verified by MonsterInsights