ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Αντικείμενο αρνητικών κρίσεων από κυβερνητικά χείλη αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν στολίσει την Περιφέρειά μας. Τελευταίοι στην ανακύκλωση στην πηγή, χωρίς κατάθεση ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων), χωρίς ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων) σε Χαλκίδα και Λαμία, χωρίς μελέτες και χωρίς νέο κύτταρο στη Χαλκίδα και ημιτελή Θήβα και Λαμία. Όλα αφορούν υλοποίηση ΦΟΣΔΑ αλλά η βασική χρηματοδότηση αφορά την Περιφέρεια.

Δυστυχώς το Δ.Σ. του ΦΟΣΔΑ που αποτελείται από Δημάρχους κάνει μόνιμα ασκήσεις ισορροπίας χωρίς να αντιλαμβάνεται την ευθύνη του στην διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι εκπληκτική η προθυμία τους να πληρώνουν υπέρογκα ποσά στην μετακίνηση-φυγάδευση απορριμμάτων σε άλλες πόλεις και άλλους νομούς αντί να χρησιμοποιηθούν τα ίδια ή και λιγότερα χρήματα ώστε να διεκδικήσουν με μελέτες έργα υποδομών. Πρόκειται για πολιτική κοροϊδίας και σπατάλης μαζί.

Δυστυχώς η Περιφέρεια Στερεάς είναι και εδώ απούσα ή συνεργός σε ένα μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό σκάνδαλο. Η πρόσφατη επιστολή του κ. Τσοκανή αναδεικνύει την γύμνια της Περιφερειακής πολιτικής σε αξιολόγηση/χρηματοδότηση/έργα/μελέτες που έχει σαν αποτέλεσμα η Περιφέρεια Στερεάς να μην έχει πιθανότητα χρηματοδότησης για διαχείριση απορριμμάτων στην περίοδο 2021-2027.

Έτσι μοιραία θα πορευτούμε στην ανάγκη ‘καύσης σύμμικτου απορρίμματος», που στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκαταλειφθεί, αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ φιλική σε συγκεκριμένα συμφέροντα.

Είναι μία κόμη μεγάλη αποτυχία που ανατρέπεται μόνο με σοβαρές πολιτικές και με μεγάλο κόστος. Ασφαλώς η κυβέρνηση δεν είναι άμοιρη ευθυνών που ανέχθηκε την κατάσταση, ωστόσο: H Αυτοδιοίκηση γι’ αυτό ενισχύεται, για να λύνει τα τοπικά ζητήματα επ’ ωφελεία του τόπου. Αντί αυτού στην περίπτωση αυτή, η Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα η Περιφέρεια μάλλον έλκεται από τα συμφέροντα των ολίγων.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Από admin

Verified by MonsterInsights