Ανοίγουν οι αιτήσεις για τα φωτοβολταϊκά

Ανοίγουν 15 Μαρτίου οι αιτήσεις για επιδότηση έως 60% στα αγροτικά φωτοβολταϊκά, στα 150 εκατ. ο πρώτος κύκλος…

Το ύψος της επιδότησης θα φτάνει το 60% µε τον πρώτο κύκλο αιτήσεων να φτάνει τα 150 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε πληροφορίες που µένει να επιβεβαιωθούν.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο το τι ακριβώς δαπάνες θα επιδοτούνται από το συγκεκριµένο πρόγραµµα όσον αφορά το net-metering των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, καθώς ακόµη δεν έχει βγει ο οδηγός του προγράµµατος. 

Αυτό πάντως που ακούγεται έντονα τις τελευταίες ηµέρες και µένει να επιβεβαιωθεί είναι πως για τους αγρότες δεν θα επιδοτούνται οι µπαταρίες, µε την επιδότηση να αφορά τη µελέτη, την τοποθέτηση και την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Ακόµη µάλιστα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι δαπάνες εξοπλισµού θα είναι εντός του προγράµµατος.

Σε κάθε περίπτωση δαπάνες για αγορά και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων θα επιδοτούν και τα Σχέδια Βελτίωσης (εντός Μαρτίου οι αιτήσεις) σε κατ’ επάγγελµα και Νέους Αγρότες. Μάλιστα, αίτηση για την επιδότηση της σχετικής δαπάνης µπορούν να κάνουν και δικαιούχοι των περασµένων Σχεδίων (προκήρυξη 2017). Εφόσον η επιλέξιµη επένδυση σε ΑΠΕ υπερβαίνει το 15% του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου που καταθέτει, τότε ο ενδιαφερόµενος θα λάβει και 12 µόρια.

Οι µέγιστες δαπάνες ανά Kw που θα δικαιολογούν τα Σχέδια Βελτίωσης για επενδύσεις ΑΠΕ είναι:

 • Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο µε σταθερές βάσεις: 1.000 ευρώ
 • Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθερές βάσεις: 2.200 ευρώ
 • Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο ισχύος µε ιχνηλάτες (trackers): 1.250 ευρώ
 • Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος µε ιχνηλάτες (trackers): 2.500 ευρώ
 • Γεωθερµία (θερµική ενέργεια-γεωεναλλάκτες): 1.500 ευρώ
 • Γεωθερµία (θερµική ενέργεια-υδρογεώτρηση): 1.000 ευρώ
 • Αντλίες θερµότητας: 300 ευρώ
 • Αντλίες θερµότητας COP>3.5: 340 ευρώ
 • Λέβητας βιοµάζας: 64 ευρώ
 • Αιολικές εγκαταστάσεις σε διασυνδεδεµένο σύστηµα >1kW: 1.250 ευρώ
 • Αιολικές εγκαταστάσεις σε µη διασυνδεδεµένο σύστηµα µε ισχύ >1kW: 1.450 ευρώ
 • Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και µικρή Α /Γ µε σταθερές βάσεις: 3.700 ευρώ
 • Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και µικρή Α /Γ µε ιχνηλάτες (trackers): 4.100 ευρώ
 • Μικρή ανεµογεννήτρια (Α/Γ) µε ισχύ <1kW: 1.000 ευρώ
 • Μικρή ανεµογεννήτρια (Α/Γ) µε ισχύ <1kW και συσσωρευτές: 2.500 ευρώ.

Από admin

Verified by MonsterInsights