ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Στυλίδα: 07/04/2023
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες, ότι η λαϊκή αγορά Στυλίδας θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη Πέμπτη 13/04/2023 και όχι την Μεγάλη Παρασκευή 14/04/2023, λόγω της επίσημης αργίας της Μεγάλης Παρασκευής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Από admin