Πρόεδρος της κοινότητας της Αγίας Μαρίνας εξελέγη η κα Μαρίνα Πανταζοπούλου.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεξήχθη σήμερα Σάββατο, 22 Απριλίου 2023 η εκλογή του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Αγίας Μαρίνας, του Δήμου Στυλίδας.
Η διαδικασία εκλογής πραγματοποιήθηκε κατόπιν της προσθήκης του άρθρου 79Α στο ν. 3852/2010, ως ειδικής ρύθμισης για την εκλογή Προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023.
Από την ψηφοφορία, Πρόεδρος της κοινότητας της Αγίας Μαρίνας εξελέγη η κα Μαρίνα Πανταζοπούλου.

Από admin