ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την έκδοση της υπ’ αρίθμ. 20/2023 Π.Δ με τίτλο “Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 m από τα όρια των ανωτέρω περιοχών καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδο με κτίσμα” και σύμφωνα με το άρθρο 4 οι ιδιοκτήτες, μισθωτές και υπομισθωτές των εκτάσεων εντός σχεδίου πόλης, οριοθετημένων οικισμών και εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω εκτάσεων οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων τους μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, και να τα συντηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Οι υπόχρεοι, μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού, καθώς και της συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δύναται να ενημερώνουν το τμήμα πολιτικής προστασίας του οικείου Δήμου με κάθε πρόσφορο μέσο.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο αυτεπάγγελτα ή στο πλαίσιο καταγγελίας :

α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ,

β. Η δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων που περιγράφονται στην ανωτέρω πυροσβεστική διάταξη να προβούν άμεσα στον καθαρισμό των οικοπέδων τους από φυλλόστρωμα, ,ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά καθώς και στην αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων.

Δημήτριος Ψάρρης

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Στυλίδας

Από admin