Κωνσταντίνος Π. Καβάφης - Επέτειος (1863 - 1933)
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης - Επέτειος (1863 - 1933)
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης - Επέτειος (1863 - 1933)
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης - Επέτειος (1863 - 1933)

Από admin