ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 26 Απριλίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών

Θέμα 2 : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για τη πράξη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5168287 μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας , του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης

Θέμα 3 : Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2023

Θέμα 4 : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Πελασγίας»

Θέμα 5 : Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου

Θέμα 6 : Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην ΤΚ Αυλακίου»

Θέμα 7 : Έγκριση χορήγησης Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην ΤΚ Αυλακίου»

Θέμα 8 : Έγκριση χορήγησης Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση-Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 9 : Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957

Θέμα 10 : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»

Θέμα 11 : Ανακήρυξη επίσημου Δημότη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από admin

Verified by MonsterInsights