ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ


ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1.Στα πλαίσια της ενίσχυσης την απασχολησιμότητας και την επαγγελματική εξέλιξη

των γυναικών στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας στην Ελλάδα – συγκεκριμένα στη ναυτιλία,
τον θαλάσσιο τουρισμό & την αλιεία/υδατοκαλλιέργεια – προωθώντας την ακόλουθη
ηλεκτρονική έρευνα της HELMERA (συμπλήρωση ερωτηματολογίου 10’) σε άνεργες και
εργαζόμενες γυναίκες που μπορεί να ενδιαφέρονται για την απασχόληση και την
επαγγελματική εξέλιξη στους τομείς αυτούς.

2.Προς υποβοήθηση σας ακολουθεί σχετικός με το θέμα σύνδεσμος
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNv2uHr2NenQ49jP0R3t8XdUF2VmoVw3Cncrq9ql-
qoWiwjw/viewform

Η συνεισφορά σας θα αποτελέσει πολύτιμη πηγή για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με
θέμα “She4sea – Employability and entrepreneurial development of women in water-based blue
economy sectors”.

3.Παρακαλούμε για την ευρεία δημοσίευση του παρόντος.

Εκ του Λιμεναρχείου Στυλίδας

Καλόγηρος Στυλίδας, 35300 Στυλίδα τηλ.: 2238022329 fax: 2238023998
e-mail: stylida@hcg.gr

Από admin