ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 θα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην παραλιακή οδό της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας ως εξής: καθημερινά από Δευτέρα έως και Σάββατο για τις ώρες από 19:30΄ έως 01:30΄ και την Κυριακή από 11:00΄ έως 23:00 και αφορά την πεζοδρόμηση του τμήματος του παραλιακού δρόμου από τη διασταύρωση της οδού από την εκκλησία και σε μήκος περίπου τριακοσίων πενήντα (350) μέτρων, έως τη διασταύρωση με την περιφερειακή οδό του οικισμού με χρόνο ισχύος έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Δήμου Στυλίδας

Από admin

Verified by MonsterInsights