Μύλοι: Τα έργα που υλοποιήθηκαν


Μύλοι: Τα έργα που υλοποιήθηκαν

Το πρώτο μεγάλο αρδευτικό δίκτυο είναι γεγονός!
Δρομολογήθηκε ήδη το αρδευτικό δίκτυο της Στυλίδας και προετοιμάζουμε τα δίκτυα σε Σπαρτιά και Ράχες.
Η συνέπεια είναι το μεγαλύτερο ατού μας!
Συνεχίζουμε!

Δήμαρχος Στυλίδας – Βιργινία Στεργίου

Από admin