δημοτικό συμβούλιο

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας με δεκατέσσερις (14) Δημοτικούς Συμβούλους παρόντες και δεκατρείς (13) Δημοτικούς Συμβούλους απόντες για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023. Ομόφωνα(14).

Θέμα 2 : 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023. Ομόφωνα(14).

Θέμα 3 : Έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά πλειοψηφία (8), κατά ψήφισε μείζονα αντιπολίτευση και η «Λαϊκή Συσπείρωση»(6).

Θέμα 4 : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.». Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 5 : Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης. Ομόφωνα(14).

Θέμα 6 : Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα(14).

Θέμα 7 : Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα(14).

Θέμα 8 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ. Ομόφωνα(14).

Θέμα 9 : Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα(14).

Θέμα 10 : 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΥΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ. Ομόφωνα(14).

Θέμα 11 : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας) . Ομόφωνα(14).

Θέμα 12 : Επαύξηση ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος. Ομόφωνα(14).

Θέμα 13 : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 2μηνης χρονικής διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα(14).

Θέμα 14 : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024. Ομόφωνα(14).

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1 : Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027». Κατά πλειοψηφία (13), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 2 :Σύναψη προγραμματικής σύμβασης «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ (Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)» του Δήμου Στυλίδας με το ‘Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης Κατά πλειοψηφία (13), λευκό κατά τους αιρετούς ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 3 : Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων καθώς και πεζοδρόμησης τμήματος οδού στην Κοινότητα Αχλαδίου. Ομόφωνα(14).

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Στυλίδας

 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας

Από admin

Verified by MonsterInsights