ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Φορέας υλοποίησης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ονομασία έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Προϋπολογισμός: 990.000 €
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

 

Από admin