ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας
 

Για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ…

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, διά περιφοράς, την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:30’ πμ, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, ο Πρόεδρος του Νικόλαος Χάδος.

Μοναδικό θέμα, ο «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024».

Η συνεδρίαση έχει το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία αποστολής/υποβολής αιτημάτων για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης για το έτος 2024.

Από admin