ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ


ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00΄ - ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00΄ - ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Από admin