ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν αυτοψίας Βαθμοφόρων Υπηρεσιών μας παρατηρήθηκε μεγάλος όγκος παρασυρόμενων αντικειμένων τόσο εντός θαλάσσιας περιοχής όσο και στις ακτές αυτών λόγω του ακραίου φαινομένου DANIEL που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Νομού Στερεάς Ελλάδας.

Κατόπιν των ανωτέρω εφιστούμε την προσοχή των ιδιοκτητών σκαφών επαγγελματιών και ερασιτεχνών κατά την εκτέλεση του πλου τους στις θαλάσσιες περιοχές από Γλύφα έως και Θεολόγο όπως δείχνουν την δέουσα προσοχή προκειμένου αποφευχθούν ναυτικά ατυχήματα ή μηχανικές βλάβες των σκαφών τους από προσκρούσεις με επιπλέοντα ημιβυθισμένα αντικείμενα.

Σε περίπτωση εν πλω τυχόν ατυχημάτων – μηχανικών βλαβών σκαφών κυβερνήτες υποχρεούνται ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους λιμενικές αρχές προς υποβοήθηση τους από αυτές.

Καλόγηρος Στυλίδας, 35300 Στυλίδα τηλ.: 2238022329
email: stylida@hcg.gr

Από admin

Verified by MonsterInsights