ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών, δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα στην υδροδότηση της Κοινότητας Παλιοκερασιάς του Δήμου Στυλίδας. Έως την οριστική αποκατάσταση του προβλήματος, απευθύνουμε έκκληση στους κατοίκους της κοινότητας για περιορισμό, στο μέτρο του δυνατού, της κατανάλωσης πόσιμου νερού για λοιπές χρήσεις, πλην της κατανάλωσης για την κάλυψη βασικών αναγκών.

Επιπλέον, στην πόλη της Στυλίδας το νερό του δικτύου ύδρευσης λόγω των φαινομένων, παρουσίασε απρόβλεπτα αυξημένη θολότητα, η οποία καθιστά αναγκαία τηn προσωρινή διακοπή της χρήσης του για πόση, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος και την πλήρη ανανέωση του νερού του δικτύου.

Ήδη τα συνεργεία του δήμου έχουν προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες προκειμένου να αποκατασταθεί η διαύγεια του νερού και η ομαλή υδροδότηση στο δίκτυο της ΔΚ Στυλίδας.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Στυλίδας

Από admin

Verified by MonsterInsights