ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023


Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας έτους 2023

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου αφιερώνεται στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας. Ο εορτασμός της καθιερώθηκε το 1978 από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), με στόχο την υπενθύμιση της σημασίας του έργου του Οργανισμού στην αναβάθμιση της ναυτιλίας, της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (safety) και ασφάλειας στη θάλασσα (security), της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στα πλοία.

Κεντρικό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας για φέτος είναι οι «50 χρόνια MARPOL – H δέσμευσή μας συνεχίζεται».
Η Σύμβαση MARPOL είναι η κύρια διεθνής σύμβαση που καλύπτει την πρόληψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία και λειτουργικά ή τυχαία αίτια. Είναι ένας συνδυασμός δύο συνθηκών που εγκρίθηκε το 1973 και το 1978 αντίστοιχα, και ενημερώνεται από τροποποιήσεις με την πάροδο του χρόνου.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει τους κανονισμούς που στοχεύουν στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από τα πλοία – τόσο της ακούσιας ρύπανσης όσο από συνήθεις πράξεις.

Η διαρκής αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της ναυτικής εκπαίδευσης είναι προαπαιτούμενο προκειμένου το στελεχιακό δυναμικό της ναυτιλίας μας να προφυλάσσει με την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία τόσο στην θάλασσα, όσο και του αέρα ολόκληρου του περιβάλλοντος.

Επιπροσθέτως σας επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος επιστολή του ΙΜΟ που αφορά στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας, στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα καθώς και μήνυμα Γενικού Γραμματέα ΙΜΟ προς δημοσίευση του.

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Καλόγηρος Στυλίδας, 35300 Στυλίδα τηλ.: 2238022329
e-mail: stylida@hcg.gr

Από admin