Προχωρά το αλιευτικό καταφύγιο Γλύφας


Τοποθετούνται οι πρώτοι ογκόλιθοι της επέκτασης…

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς, προχωρά η επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας, που με την ολοκλήρωσή του θα δημιουργήσει 31 θέσεις ελλιμενισμού, μικρών και μεγαλύτερων σκαφών.

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, ενώ όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ήδη τοποθετούνται οι τεχνικοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα (μπλόκια) που θα επεκτείνουν τον υφιστάμενο Μώλο κατά 80 περίπου μέτρα, με πλάτος 7 μέτρων.

Προχωρά το αλιευτικό καταφύγιο Γλύφας

Επιπλέον θα κατασκευαστεί μώλος εγκάρσια στην ακτογραμμή μήκους 28,2 μέτρων και πλάτους 7 μέτρων.
Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει 31 σκάφη, μεταξύ των οποίων και μεγαλύτερα αλιευτικά (γρι-γρι) που θα μπορούν να ανεφοδιάζονται ή να ξεφορτώνουν αλιεύματα.

Προχωρά το αλιευτικό καταφύγιο Γλύφας
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.032.000 ευρώ.

Από admin