ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
     ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2024 –ΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας οικον. έτους 2023 –ΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Στυλίδας –ΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση των επιτροπών άρθρου 13, παράγραφος 9 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05-11-2021) –ΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης του ισογείου του κοινοτικού γραφείου Ραχών στον σύλλογο ΑΛΟΠΗ σύμφωνα με την αριθ. 17/2024 απόφαση του 2ου πρακτικού Συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου Δημοτικής κοινότητας Ραχών, Δήμου Στυλίδας –ΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας μετάδοσης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου –ΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας» –ΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής για την σύνταξη κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας –ΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας» –ΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Συγκοινωνία Πελασγία – ΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΛΗΨΗ