ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ

Προκειμένου για τη συνέχιση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ – Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», θα πραγματοποιούνται έκτακτες διακοπές υδροδότησης τους προσεχείς μήνες κατά τις πρωινές ώρες στη Δημοτική Κοινότητα Καραβομύλου.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ                                    ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                      ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ