ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ