ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ελ. Βενιζέλου 40  Χαλκίδα, 34100

Τηλ. 2221060260  Φαξ. 2221076941                                               Χαλκίδα  15/5/2024                

Σε σχετική επερώτηση του κ. Μαρκόπουλου στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την πρωτογενή ζωική παραγωγή στην Εύβοια απεκαλύφθησαν τερατώδεις ελλείψεις και ανεπάρκειες.

Καταρχήν ομολογήθηκε ότι υπάρχουν μόνο 5 κτηνίατροι  για 2.500 εκτροφικές επιχειρήσεις, 40 ιχθυοτροφεία και 10 σφαγεία.

Ομολογήθηκε ότι τα τελευταία 2 χρόνια είναι ανύπαρκτοι οι έλεγχοι περιβαλλοντικής συμμόρφωσης των βιομηχανιών λευκού κρέατος.

Ομολογήθηκε ότι γίνονται λίγοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τεχνολόγο τροφίμων και όχι κτηνίατρο και ότι στην εστίαση ο έλεγχος είναι μηδενικός.

Πρόκειται για τραγική ανεπάρκεια και αδιαφορία της φροντίδας της ποιότητας της τροφικής αλυσίδας που φθάνει στο πιάτο των πολιτών και των τουριστών της Στερεάς.

Δυστυχώς άλλη μία αποτυχία της Περιφέρειας Στερεάς απεκαλύφθη.