Διασωστική Ομάδα Εθελοντών Στυλίδας

Ευχαριστούμε τον κ. Ευριπίδη Ματθαίου, ιδιοκτήτη της επιχείρησης “Αλάτι Ματθαίου”, όπου μας χορήγησε έναν εκπαιδευτικό απινιδωτή ο οποίος είναι απαραίτητος για την εκπαίδευση που κάνουμε, σε συλλόγους και σχολεία όπου έχουμε ξεκινήσει …

Ευχαριστούμε όσους βοηθούν και στηρίζουν την Διασωστική Ομάδα Εθελοντών Στυλίδας.

Από admin

Verified by MonsterInsights