Σε όσους δεν υποβάλλουν δήλωση θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας  ότι στον σύνδεσμο akatharista.apps.gov.gr ξεκίνησε η λειτουργία του Ηλεκτρονικού  Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την καταγραφή των υποχρεώσεων των πολιτών κατά την αντιπυρική περίοδο, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Το Μητρώο περιλαμβάνει:

1.Την Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Υπόχρεων ιδιωτών καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της και  2.Την Ψηφιακή υπηρεσία καταγγελιών πολιτών βάσει της παρ. 4 του άρθρου 53Α του  Ν. 4662/2020.

Χρήστες της εφαρμογής  είναι   

α) φυσικά/νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες, επικαρπωτές μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

  1. i) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ii) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, iii) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. i) και ii), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και iv) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας

Η είσοδος του φυσικού ή νομικού προσώπου στην εφαρμογή, πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Σε όσους δεν υποβάλλουν δήλωση θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ, ανά συνιδιοκτήτη. Ταυτόχρονα με την μη υποβολή της δήλωσης θα θεωρείται ότι ο ιδιοκτήτης συναίνεσε ο Δήμος να προβεί στο  καθαρισμό  του οικοπέδου του στο πλαίσιο εργολαβίας  και να του χρεώσει τα έξοδα του καθαρισμού, πέραν της υποβολής των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο 6 της Πυροσβεστικής Διάταξης  20/2024 (Υ.Α  21837 οικ. Φ.700.20/2024)  .

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας

ΚΑΥΚΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

Verified by MonsterInsights