ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ Κ.Ε.Π. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΙΝΟΥ

Λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. του Δήμου Στυλίδας”, σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες των Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Κοινότητας Αχινού θα εκτελούνται προσωρινά στη διπλανή αίθουσα (αίθουσα Αγροτικού Ιατρείου).

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για την εξυπηρέτησή σας είναι τα εξής: 2238041218, 2238041501.

Verified by MonsterInsights