ΦΕΚ

Λαμία, 19 Ιουνίου 2024

 

Δελτίο Τύπου

H υλοποίηση του έργου «Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης στον Λιμένα της Στυλίδας», προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), προχωρά.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα και του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Στυλιανίδη, ορίζεται ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας της Γεν. Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Κύριος του έργου ορίζεται το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας.

Όλων των ανωτέρω, προηγήθηκε η ανάρτηση του έργου στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ, μέσω της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, όπου προεδρεύει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ορίζοντας υλοποίησης του ανωτέρω έργου είναι το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

 

Από admin

Verified by MonsterInsights