Νικόλαος Δ. Κανέλλος


Στο πλαίσιο της παρουσίασης των δύο (2) του βιβλίων, ο συγγραφέας κος Κανέλλος θα παρουσιάσει επίσης το υπό προσεχή έκδοση τρίτο του βιβλίο που θα αναφέρεται στα 40 χρόνια της διπλωματικής του πορείας καθώς και στις ειδικές αποστολές που του είχαν ανατεθεί.

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, παρουσίαση βιβλίου του Νικολάου Δ. Κανέλλου

Από admin