Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας


Συνεδρίασε χθες Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας.

Τα θέματα προς συζήτηση ήταν πέντε, ένα εκ των οποίων: Η  Γνωμοδότηση αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία έργου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 369,99505 MWp στη θέση “ΔΡΙΣΤΕΛΛΟ” , το οποίο αναβλήθηκε, διότι δεν είχε ενημερωθεί σχετικά ο νέος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νεράιδας κ. Κατσαδούρας Γεώργιος.

Έγινε  Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και εκλέχτηκαν από την παράταξη της πλειοψηφίας ο Τριανταφύλλης Νικόλαος και από την μειοψηφία αναπληρωματικό μέλος ο Μαντές Δημήτριος.

Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν με απόλυτη πλειοψηφία!

Συνεδρίασε χθες Δευτέρα 19 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας
Συνεδρίασε χθες Δευτέρα 19 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας
Συνεδρίασε χθες Δευτέρα 19 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας

Από admin