ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν αιτήσεις για 10.000 προσλήψεις ανέργων σε ΟΤΑ & ιδιωτικές επιχειρήσεις (έγγραφο)
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις σήμερα για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΔΥΠΑ  για την απασχόληση.

Το πρόγραμμα αφορά  10.000 θέσεις ανέργων.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

A. 3.000 θέσεις ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες και

Β. 7.000 θέσεις ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η προκήρυξη αναλυτικά, αναφέρει:

Ο Υποδιοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), έχοντας υπόψη την με αριθμ. οικ. 90097/29-09-2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καλεί ιδιωτικές επιχειρήσεις, γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση όλων των ομάδων της παρούσης και αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα καθώς και επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση :

A. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες

Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις χρηματοδότησης στην διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους,

gov.gr ,  και συγκεκριμένα, στον σύνδεσμο :

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 20η Μαρτίου και ώρα 11:00.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ:

aftodioikisi.gr

Από admin

Verified by MonsterInsights