ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, με παρόντες αρχικά δεκαέξι (16) Δημοτικούς Συμβούλους και έντεκα (11) απόντες, ενώ κατά τη συζήτηση του πρώτου τακτικού θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταύρος Ζωγραφάκης και κατά τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Απόστολος Καρανάσιος.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023. Ομόφωνα(17)

Θέμα 2 : 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023. Κατά πλειοψηφία (17), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 3 : Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023. Κατά πλειοψηφία (11), κατά ψήφισε μείζονα αντιπολίτευση και η «Λαϊκή Συσπείρωση»(7)

Θέμα 4 : Έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά πλειοψηφία (10), κατά ψήφισε η αντιπολίτευση (8)

Θέμα 5 : Απόδοση επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022). Ομόφωνα(18)

Θέμα 6 : Λήψη απόφασης περί διαγραφής – διόρθωσης βεβαιωμένης οφειλής από επιβολή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων. Ομόφωνα(18)

Θέμα 7 : Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης. Ομόφωνα(18)

Θέμα 8 : ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2023. Ομόφωνα(18)

Θέμα 9 : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ». Ομόφωνα(18)

Θέμα 10 : Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ». Ομόφωνα(18)

Θέμα 11 : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: “Κατασκευή αποστραγγιστικού και δικτύου ομβρίων στο Πάρκο του Λαού”. Ομόφωνα(18)

Θέμα 12 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ. Ομόφωνα(18)

Θέμα 13 : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ. Ομόφωνα(18)

Θέμα 14 : Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού. Ομόφωνα(18)

Θέμα 15 : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ». Ομόφωνα(18)

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)». Ομόφωνα(18)

Θέμα 2: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)». Ομόφωνα(18)

Θέμα 3: Εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5155022 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». Ομόφωνα(18)

Θέμα 4: Εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»» με κωδικό ΟΠΣ 5168287 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». Ομόφωνα(18)

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Στυλίδας

Από admin