ΑποστολήΑποστολή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για πρόσληψη προσωπικού.

Η «Αποστολή», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για την στελέχωση στεγαστικής δομής ψυχικής υγείας τύπου Α3 στη Στυλίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στο πλαίσιο του έργου «Οικοτροφείο Νόσου Αlzheimer και Συναφών Παθήσεων» και των δράσεων Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής ΥγείαςID 16820 &ID 16728 με Κωδικούς ΟΠΣ 5165700 & ΟΠΣ 5165728, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και διάρκειας 14 μηνών.

Προκηρύσσει μια (1) θέση Νοσηλευτή Πλήρους Απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Αναλυτική Πρόσκληση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 14/07/2023

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων σύμφωνα με την Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του οργανισμού https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-114

Από admin

Verified by MonsterInsights