Μήνας: Οκτώβριος 2023

Ο Δήμος Στυλίδας αναβαθμίζει τις υποδομές και τα δίκτυα ύδρευσης κι εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες

Ο Δήμος Στυλίδας αναβαθμίζει τις υποδομές και τα δίκτυα ύδρευσης κι εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Στο πλαίσιο της…

Verified by MonsterInsights