Δημοτικών Αστυνομικών

1.213 σε όλη την Ελλάδα…

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Για την Περιφερειακή Ενότητας υπάρχουν οι παρακάτω θέσεις:

ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ – 1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ – 1

ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ – 2

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – 1

ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ – 2*

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ – 5

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ – 1

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – 3

*Ισχύει εντοπιότητα

lamiareport.gr

Από admin