Φωτογραφίες από την υποδοχή της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στη Στυλίδα
Φωτογραφίες από την υποδοχή της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στη Στυλίδα
Φωτογραφίες από την υποδοχή της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στη Στυλίδα
Φωτογραφίες από την υποδοχή της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στη Στυλίδα

Φωτογραφίες: Θανάσης Τσίγας

Από admin